De doelstelling van de groep, Spirituele Groep Heuvelland, is te komen tot persoonlijke groei, zelfbewustwording c.q. zelfverwerkelijking in de individuele mens.
Wij trachten hierdoor tevens de mogelijkheid te bieden u in contact te brengen met gelijkgestemde mensen.
De avonden in Wijlre, Limburg zijn toegankelijk voor iedereen en sommige avonden hebben een lerend karakter en gaan wat dieper op de stof in.