Welkom

De doelstelling van de groep is te komen tot persoonlijke groei,
zelfbewustwording c.q. zelfverwerkelijking in de individuele mens.
Wij trachten hierdoor tevens de mogelijkheid te bieden u in
contact te brengen met gelijkgestemde mensen.
De avonden zijn toegankelijk voor iedereen en sommige avonden
hebben een lerend karakter en gaan wat dieper op de stof in.

De avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in:
"Wielderhoes"
van Wachtendonckplein 26
6321 BG Wijlre (Gem. Gulpen)
tel. 043-4501356